Poslije zalaska sunca koje je bilo impresivno iz daljine su počeli zujati bumbari i jedan je došao do mene uporan da mi uđe u kosu, ali mu nisam dozvolila i odmahnula sam rukom kao znak da mi ne prilazi. Međutim opet je krenuo i ja sam shvatila da hoće da se boksamo i taman što je krenuo da napadne u čelo, ja sam ga udaljila od sebe sa dlanom i pao je na zemlju. Odmah mi je bilo žao i potražila sam ga u travi i stavila na dlan s kojeg je on odmah krenuo da mi dođe izokola iza uha i da me napadne, izmakla sam glavu, a on je se udaljio. Poslije pola minute došla su još dva zajedno s ovim trećim i krenula su u moju kosu i oči, a ja sam ih sve udaljavala od sebe, a oni su svaki put bili sve agresivniji, dok nisam ustala i užurbano krenula od ljutih bumbara, ali ja se nadam da su se igrali sa mnom i da im je bilo zabavno.

Tekst: Bratislava Terzić

Slika: Jacob Backer