Poslije zalaska sunca koje je bilo impresivno iz daljine su počeli zujati bumbari i jedan je došao do mene uporan da mi uđe u kosu, ali