Nedelja je dan kada se ide u šoping, a i ne mora da se ide u šoping. Nedelja je dan kada se cijeli dan prespava, ali ne