Puteljcima i seoskim cesticama sam šetala novembarskim maglovitim zrncima sunčeve svjetlosti jutrom, pored kojih su bila stabla kruške i trešnje. Opalo lišće davalo mi je jasan