Postoje ljudi kulturni, i oni koji misle da su kulturni. U svakom slučaju cijeli svijet je sveden na osnovnoj kulturi. Naprimjer: to je osnovna kultura, taj čovjek