Sijanje krompira  i trud koji se s proljeća uloži mora da doživi i svoju kontrolu da se vidi na sredini ljeta kako napreduje taj krompir u zemlji.Kada