Svaki život ima svoj  početak i kraj. Kaste cipela su malo drugačije određene u odnosu na kaste ljudi i ne  zavise od njihove hijerarhije. Svaka cipela