Na tome zidu je bila naredana gomila praznih poklona sve do plafona. Ta gomila koristila je kao blagdanska pozadina svima onima koji su htjeli da se