Uvijek su pousisani i  sređeni. Pored lijepih presvlaka imaju i lijepe temelje. Svaki gepek ima rezervnu gumu koju čuva. Preko te gume ide jedan gumena podloga, pa