Skakavac je se uselio u sobu bez dopuštenja i ne znam ni kako je ušao, ali nisam se ni nadala da će se to pretvoriti u