Teget plave su boje, a imaju jedan dio sitno izheklan roskastim koncem, a pored njega metalna sitna ovojnica zlatkaste boje koja na sebi ima po dvije