Prvo mi je bilo krivo što nema biserčića na svim stranama? Naivno. Krivica, kriva sam ja i moja opsesija za lijepim, može se reći da sam